POLITYKA PRYWATNOŚCI


Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych jest AGATA BIELEŃ Strączno 108 78-642 STRĄCZNO, NIP: 765 166 08 47, Regon: 321474270.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres e-mail: contact@agatabielen.com
lub na adres pocztowy: AGATA BIELEŃ, Strączno 108, 78-642 Strączno z dopiskiem DANE OSOBOWE.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez agatabielen.com?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego, w tym dokonywania płatności za dokonane zakupy;
• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• obsługi reklamacji na agatabielen.com w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą,a tym samym świadczyć Ci usługę:
• adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon (w przypadku konta zwykłego) lub
• adres email, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy,
a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze sklepu internetowego agatabielen.com.
Podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na agatabielen.com oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, firmie kurierskiej.
Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na agatabielen.com robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA,
Google Analitycs, do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów.
W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie
żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez agatabielen.com polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany),
poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie,
w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE

JEŚLI CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE O NOWOŚCIACH,
NADCHODZĄCYCH WYDARZENIACH I AKTUALNYCH PROMOCJACH

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER: